Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-Tip 2015-4 Een personeelsfeestje, speerpunten aangifte IB 2014 en een contract voor onbepaalde tijd

e-Tip 2015-4 Een personeelsfeestje, speerpunten aangifte IB 2014 en een contract voor onbepaalde tijd

Personeelsfeesten op externe locatie toch vrijgesteld

Een personeelsfeest dat plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking is vrijgesteld van loonbelasting, ook als dit personeelsfeest plaatsvindt op een externe locatie. Dit is goed nieuws voor zowel werkgevers als horeca-exploitanten. Tot nu toe werd immers aangenomen dat een personeelsfeest op een externe locatie belast was of naar keuze ten laste van de vrije ruimte moest worden gebracht in de Werkkostenregeling.


Uitspraken Belastingdienst
Begin februari 2015 heeft de Belastingdienst tijdens een live uitzending op internet (een webinar) nadere uitleg gegeven over de Werkkostenregeling. Tijdens dit webinar is besproken dat een personeelsfeest op een externe locatie dat plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking onder de vrijstelling kan vallen met betrekking tot de reis- en verblijfkosten. Dat wil zeggen dat het hapje, het lopende buffet en de drankjes, maar ook de reiskosten en eventuele overnachtingskosten buiten de heffing blijven. Alleen een eventueel optreden van een artiest loon vormt voor de werknemer, die naar keuze in de vrije ruimte kan worden ondergebracht.

Tip! In tegenstelling tot wat eerder aangenomen werd, is een personeelsfeest op een externe locatie dus toch vrijgesteld als dit feest plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. Alleen het entertainmentgedeelte van het personeelsfeest is uitgezonderd van de vrijstelling.


In het kader van de dienstbetrekking
Cruciale vraag is wanneer een personeelsfeest plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking. Uit het voorbeeld dat tijdens het webinar werd gegeven kan opgemaakt worden dat daarvan in ieder geval sprake is als aansluitend op een studiedag een personeelsfeest plaatsvindt. Daarnaast wordt in de media gemeld dat ook een personeelsuitje dat geheel of gedeeltelijk in werktijd plaatsvindt, ook in het kader van de dienstbetrekking geschiedt.

Het is echter nog onduidelijk of de Belastingdienst deze visies deelt. Daarnaast is het nog maar de vraag of geconcludeerd kan worden dat elk personeelsfeest zonder meer plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking en dus vrijgesteld is. In hoeverre wordt dit bijvoorbeeld beïnvloed door de aanwezigheid van de partners van de werknemers op het personeelsfeest?

Let op! Een personeelsfeest op een externe locatie dat plaatsvindt in het kader van de dienstbetrekking is vrijgesteld, met uitzondering van het entertainmentgedeelte. Het is echter nog onduidelijk of er nadere voorwaarden worden gesteld. Gezien het rumoer dat inmiddels is ontstaan, is het te hopen dat de Belastingdienst snel met duidelijkheid komt.


Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2014

Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd.
Bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de volgende service- en controlethema's:

  • specifieke zorgkosten zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen. Voor de aftrek van zorgkosten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen en er geldt een drempelbedrag. Alleen het deel van de kosten dat uitkomt boven een bepaalde drempel, is aftrekbaar;
  • kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar. Deze aftrekpost is met ingang van 2015 komen te vervallen. In uw aangifte 2014 kunt u - als u voldoet aan de voorwaarden - nog wel een vast bedrag in aftrek brengen;
  • buitenlandse pensioenen;
  • buitenlands vermogen en;
  • aftrek van kosten voor een Rijksmonumentenpand.

Betalingsuitstel
Ontvangt u straks een te betalen aanslag inkomstenbelasting en/of een aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2014, dan krijgt u eenmalig automatisch vier maanden extra de tijd om het bedrag op de aanslag te betalen. Dit komt bovenop de standaard betalingstermijn van zes weken. Deze extra ruime betalingstermijn geldt voor aanslagen die worden opgelegd vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016.


Zit ik vast aan een contract voor onbepaalde tijd?

Ik heb een medewerker met een tweede jaarcontract dat afloopt op 1 juni 2015. Kan ik dat contract nog verlengen zonder dat ik gelijk aan een contract voor onbepaalde tijd vastzit?

Ja, het is mogelijk om een contract eenmalig te verlengen tot 1 juni 2016 omdat de nieuwe ketenregeling pas op 1 juli 2015 ingaat. Nu geldt de 3-3-3 regel: als werkgever mag u 3 contracten in 3 jaar tijd aanbieden waarbij tussenliggende periodes van 3 maanden of korter meetellen in de keten.

Wijziging ketenregeling
Als gevolg van de Wet werk en zekerheid wijzigt de ketenregeling vanaf 1 juli 2015. Er mogen dan nog steeds drie contracten worden aangegaan maar dan binnen een tijdsbestek van twee jaar. De tussenliggende periode van drie maanden wordt opgerekt naar zes maanden. Waar u rekening mee moet houden is de transitievergoeding die u dan verschuldigd bent.

Transitievergoeding na 1 juli
Vanaf 1 juli 2015 geldt dat als u op of na 24 maanden het initiatief neemt tot beëindiging van het dienstverband u een transitievergoeding moet betalen van een zesde maandsalaris per zes maanden oftewel: een derde maandsalaris per jaar gedurende de eerste tien jaar.

Het loonbegrip is hierbij identiek aan dat van de huidige kantonrechtersformule. Dit betekent dat het moet gaan om een bruto all-in maandsalaris dus inclusief vakantiebijslag, ploegentoeslag, et cetera.

Bron: SRA-site