Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2018-35 extra: Massaal bezwaar box 3!

e-tip 2018-35 extra: Massaal bezwaar box 3!

Bent u inkomstenbelasting verschuldigd over uw box 3-inkomen? Dan moet u weten dat de mogelijkheid bestaat bezwaar in te dienen tegen de aanslag die op basis van de aangifte zal volgen.

De forfaitaire wijze van het bepalen van uw belastbare rendement op uw vermogen is namelijk mogelijk in strijd met Europees recht, waarbij de heffing over het berekende rendement een buitensporig hoge last vormt.

Momenteel loopt er een proefprocedure waarbij u zich kunt aansluiten. U hoeft dan niet zelf te procederen en een uitspraak in de proefprocedure vormt gelijk een uitspraak op uw bezwaar. U kunt alleen binnen een termijn van zes weken na de dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 rechtsgeldig bezwaar aantekenen.

Klik hier om online bezwaar aan te tekenen.

Let op! Als u om andere redenen niet eens bent met de aanslag, kunt u zich niet aansluiten bij de proefprocedure maar zult u, of wij namens u, zelf een inhoudelijk bezwaar moeten indienen.