Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2018-46: Zakelijk schenken

e-tip 2018-46: Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI's, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de BV. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Schenken vanuit privé

Voor de aftrek van giften in de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen. Daarnaast geldt een maximaal bedrag aan aftrekbare giften van 10% van het verzamelinkomen.

Giften door BV

Giften door de BV kun je op twee manieren typeren. Giften met een zakelijk karakter en giften uit vrijgevigheid, zonder zakelijk karakter.

Giften met een zakelijk karakter kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend, indien ze een direct bedrijfsbelang beogen. Deze uitgaven worden niet gedaan vanuit een 100%-oogmerk van vrijgevigheid. De giften kunnen worden onderscheiden in:

- uitgaven voor reclame (bijvoorbeeld sponsoring van een sportvereniging)

- giften waaraan de onderneming zich niet kan onttrekken gezien haar grootte en standing (bijvoorbeeld: gift aan een plaatselijk doel)

- giften gedaan aan doelen waarbij de schenker belang heeft (bijvoorbeeld: een instelling die het algemeen lichamelijk belang en geestelijk welzijn van werknemers nastreeft of een instelling die zorgt voor goed onderwijs in de regio waar de BV haar personeel werft)

Giften zonder zakelijk karakter zijn gelijk te stellen aan uitgaven uit vrijgevigheid waar niet een directe tegenprestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld de contributie van het Nederlandse Rode Kruis.

Let op! Voor giften met een zakelijk karakter is er geen maximum gesteld. Voor giften uit vrijgevigheid wel.

Er mag in de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst aan giften worden afgetrokken met een maximum van € 100.000. De giftenaftrek wordt verhoogd met 50% van het bedrag van de giften die zijn gedaan aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

Als u bijvoorbeeld € 5.000 schenkt aan een culturele ANBI, dan mag u uiteindelijk € 7.500 aftrekken!

Schenken in de toekomst

Volgende de belastingplannen van de komende jaren zal de giftenaftrek in de inkomstenbelasting in de toekomst nog maar kunnen plaatsvinden tegen maximaal het tarief van 37,05%. Hierdoor zal nog het eerder voordelig worden giften door de BV te laten doen.

Bron: SRA-site.