Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2021-02: Reminder: Vergeet de vergoeding voor niet verkochte voorraad en de aanvraag TVL niet

e-tip 2021-02: Reminder: Vergeet de vergoeding voor niet verkochte voorraad en de aanvraag TVL niet


Het was een zwaar jaar voor de non-food detailhandel, en nog steeds. Ook in 2021 hebben de 'niet-essentiële winkels' een valse start gehad. Tot zeker 19 januari, en wellicht wel langer, moeten zij verplicht hun deuren gesloten houden. Om de 'niet- essentiële winkels' tegemoet te komen, werkt de overheid aan een regeling om onverkochte voorraden te compenseren.

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zit Nederland sinds dinsdag 15 december in de strengste lockdown tot nu toe. Ondernemers die hierdoor worden geraakt, kunnen gebruikmaken van het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het kabinet heeft hier een aantal gerichte tegemoetkomingen aan toegevoegd. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad.Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel

De lockdown raakt de nu verplicht gesloten detailhandel hard. Winkeliers hebben hun voorraden aangevuld voor de feestdagen. Deze voorraad is bij heropening minder waard, of kan helemaal niet meer worden verkocht. Winkeliers krijgen daarom de eenmalige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. Deze opslag ademt mee met het omzetverlies van de winkelier en is minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Het maximumbedrag aan subsidie is 20.160 euro en de opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en is voor ondernemers die daar aanspraak op kunnen maken. Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de voorraadvergoeding vanaf de tweede helft van januari uitbetaald. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Een voorbeeld van een kledingzaak

 • Een doorsnee kledingzaak met een omzet van € 200.000 per kwartaal, een loonsom van € 24.950 per kwartaal en € 30.000 aan vaste lasten per kwartaal krijgt bij een omzetverlies van 30% in Q4 2020 voor dat kwartaal in totaal € 13.700 aan subsidie vanuit de TVL, NOW en de subsidie voorraadkosten (€ 4.500 TVL + € 7.500 NOW + € 1.700 subsidie voorraadkosten).
 • Bij een omzetverlies van 50% in Q4 2020 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal € 23.800 aan subsidie vanuit de TVL, NOW en de subsidie voorraadkosten (€ 8.350 TVL + € 12.350 NOW + € 3.100 subsidie voorraadkosten).
 • Bij een omzetverlies van 80% in Q4 2020 ontvangt deze onderneming voor dat kwartaal in totaal € 40.550 aan subsidie vanuit de TVL, NOW en de subsidie voorraadkosten (€ 15.400 TVL + € 19.400 NOW + € 5.750 subsidie voorraadkosten).

Ondernemers kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is voor mkb-ondernemers en zzp'ers die meer dan 30% omzet verliezen en hulp nodig hebben bij het betalen van hun vaste lasten. De overheid verleent deze subsidie tot en met Q2 2021.

Voor wie en hoe?

  • Mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en zzp'ers.
  • Ondersteuning nodig bij betaling vaste lasten.
  • Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.
  • Minimaal €3.000 vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
  • Oprichting voor 15 maart 2020, vestiging in Nederland en ingeschreven in KVK Handelsregister.
  • De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten en een subsidiepercentage.
  • Het subsidiepercentage neemt toe bij een groter omzetverlies tot 70% bij 100% omzetverlies.
  • De subsidie is minimaal €750 en maximaal €90.000 per bedrijf, per kwartaal

  Wat is er nieuw?

  • Alleen in Q4 2020 krijgen gesloten eet- en drinkgelegenheden en detailhandel extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen.
  • In Q4 2020 en Q1 2021 zijn vrijwel alle SBI-codes toegelaten tot de TVL.
  • In Q4 2020 en Q1 2021 groeit het subsidiepercentage mee met het omzetverlies.
  • Van 50% subsidie bij 30% omzetverlies naar 70% subsidie bij 100% omzetverlies.
  • In Q4 2020 en Q1 2021 krijgen bedrijven uit de evenementenbranche apart steun. Zij moeten wel TVL subsidie hebben gekregen voor juni-september 2020 en niet in aanmerking komen voor de TVL in Q4 en/of Q1.

  Aanvragen en meer informatie

  Meer informatie en aanvragen kan via rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD.

  Een bedrijf kan de TVL tot 30 juni 2021 per kwartaal aanvragen.

  Let op: voorwaarden kunnen voor iedere TVL-periode wijzigen.

  Bron: site Rijksoverheid