Missie en visie
U bent hier : Home / Over ons / Missie en visie

Missie en visie

Tamek ontzorgt ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en stichtingen op accountancy en fiscaal-juridische gebied, met persoonlijke dienstverlening die altijd aansluit bij veranderingen in de markt of bij de klant. Door constante ontwikkeling en een inspirerende werkomgeving halen wij niet alleen het beste uit onze medewerkers, maar daarmee ook uit onze opdrachten.

Tamek wil een middelgroot accountantskantoor en een betrokken, betrouwbare, creatieve en proactieve samenwerkingspartner zijn. 'Middelgroot' is hierbij een bewuste keuze: alle disciplines in huis en toch, letterlijk en figuurlijk, 'dicht bij de klant' blijven.

Tamek omarmt de maatregelen "In het publiek belang" en binnen Tamek wordt er op toegezien dat binnen de organisatie het publieke belang wordt gewaarborgd. Focus op kwaliteit en een professioneel kritische instelling zijn onderdeel van onze kernwaarden.

Tamek is maatschappelijk betrokken en draagt graag haar steentje bij aan een betere maatschappij en doet ook haar best om zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Om dit te bereiken is Tamek:

 • Betrouwbaar: Voldoen aan verwachtingen en eisen met betrekking tot gedrag en resultaat; afspraak is afspraak
 • Collegiaal: Een positieve en werkbare sfeer door open te staan voor meningen en oordelen en respectvol met elkaar om te gaan
 • Deskundig: Kennis en vaardigheden ontwikkelen en delen door het volgen en organiseren van vakinhoudelijke bijeenkomsten
 • Dienstbaar: Hoogst mogelijke kwaliteit, ook in omgang en communicatie met klanten en derden
 • Objectief: Onafhankelijk, onbevooroordeeld en onpartijdig met inachtneming van wet- en regelgeving, zowel financieel als relationeel
 • Onafhankelijk: Objectief, onbevooroordeeld en niet gehinderd door persoonlijke belangen
 • Onpartijdig: Integer, objectief en niet gehinderd door onverenigbare belangen
 • Van onbesproken gedrag: Gedrag van alle medewerkers voldoet binnen en buiten werktijd aan de maatschappelijke normen en waarden
 • Professioneel kritisch: Medewerkers beschikken over een professioneel kritische instelling en een rechte rug.
 • Verantwoordelijk: Transparant, volledig inzicht in handelen van medewerkers en hun beweegredenen daartoe
 • Zorgvuldig: Toegewijd en nauwkeurig uitoefenen van opgedragen taken en functies, waarbij de meningen en belangen van alle partijen op correcte wijze worden afgewogen

en staan wij garant voor:

 • Geheimhouding: Tijdens en na afronding van een opdracht en eventueel na beëindiging van de samenwerking blijft vertrouwelijke informatie vertrouwelijk
 • Kwaliteit: Voldoen aan vooraf gestelde diensten, producten, resultaten, werkzaamheden en bedrijfsvoering; focus op kwaliteit van onze dienstverlening en dossiervorming.
 • Voorkomen van belangenverstrengeling: Professionele verplichtingen gaan altijd boven nevenfuncties