Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / E-tip 2021-13: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

E-tip 2021-13: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Bent u ondernemer en koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk, als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract.

De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt u 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Een uitleg van de termen in de subsidieregeling staat in de Begrippenlijst SEBA.

Typen bedrijfsauto's die subsidie krijgen

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto's die alleen rijden door een elektromotor én
 • vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto's zijn.
 • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto's moet hoger zijn dan € 20.000.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto's N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP-actieradius van minimaal 100 km.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Bedragen

 • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.
 • Voertuigcategorie N2 (maximumgewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.


Voorwaarden

Wilt u subsidie krijgen? Dan moet u voldoen aan de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA.

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt. In de Begrippenlijst SEBA staan details van een nog niet definitieve overeenkomst.
 • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
 • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer. Let op: netto catalogusprijs en verkoopprijs zijn zonder btw.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u subsidieperiode?

De gekochte emissieloze bedrijfsauto staat 3 jaar ononderbroken op uw naam als subsidieontvanger. Bewaar al uw documenten goed, zoals uw koop- of financial leaseovereenkomst. U moet deze bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de emissieloze bedrijfsauto. Wij vragen u mogelijk om de koop- of financial leaseovereenkomst aan te leveren.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen op de site van RVO. Om in te loggen op het eLoket heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig of een hoger niveau mét de juiste machtiging.

Handhaving

De gekochte bedrijfsauto moet ononderbroken 3 jaar op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleert RVO bij de RDW of u aan deze eis voldoet. Verkoopt u de auto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Bedrijfsautolijst SEBA

Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen (handelsbenamingen) van volledig emissieloze bedrijfsauto's. Daarvan is bekend dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de bedrijfsauto voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Bedrijfsautolijst SEBA

De hoogte van de netto catalogusprijs bepaalt het definitieve subsidiebedrag per bedrijfsauto (N1). De catalogusprijs inclusief btw staat in het kentekenregister (RDW). Van deze catalogusprijs moet de btw nog af, dat is de netto catalogusprijs. De btw gaat in het vaststellingsformulier automatisch af van de catalogusprijs die in het RDW-kentekenregister staat. Dit subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat voor iedere bedrijfsauto in het verleningsbesluit staat.

Wanneer is er sprake van een nieuwe bedrijfsauto?

Er is sprake van een nieuwe bedrijfsauto, wanneer - volgens de vermelding in het kentekenregister RDW - gelijk zijn:

 • de datum eerste toelating;
 • de datum tenaamstelling op naam van de aanvrager van subsidie én;
 • de datum waarop de bedrijfsauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd.

Let op: het is belangrijk om bij de koop van een nieuwe bedrijfsauto te controleren of deze 3 data op het kentekenbewijs gelijk zijn. Soms is een bedrijfsauto al eerder op naam van het auto- of leasebedrijf (lessor) geregistreerd. Ook is het mogelijk dat er een andere vorm van voorregistratie is geweest. De datum van tenaamstelling op uw naam wijkt dan af van de datum van eerste toelating en/of eerste inschrijving van de bedrijfsauto in het kentekenregister. Deze auto is dan voor de SEBA-regeling niet 'nieuw' maar 'gebruikt', ondanks de kilometerstand. De bedrijfsauto komt dan niet in aanmerking voor een subsidie. Alleen als de genoemde 3 data gelijk zijn, komt de auto in aanmerking voor subsidie.

Bron: site RVO.nl